Om/syfte

Vårt syfte med bloggen:

Vår tanke med bloggen är att den ska synliggöra det vi arbetar med i skolan, i vårt klassrum och i skolans närmiljö. Bloggen hjälper oss att visa och tydliggöra vårt arbete för eleverna, lärare och för föräldrar.
Bloggen är där vi lägger upp veckobrev, fotografier, filmer, delar av våra aktiviteter och annan viktig information.

Den egna webbpubliceringen gör ofta elever mer medvetna om viktiga frågor som källkritik, upphovsrätt, integritet och internetsäkerhet.

Vår blogg är tänkt att följa elevernas skolgång och få eleverna mer och mer delaktiga i innehållet och få eleverna till producenter.

Vi har döpt vår blogg till galaxens09b för att vi är stjärnor och eleverna är födda 09 och bloggen kommer följa dem upp i årskurserna.

Vår pedagogiska koppling
I Lgr11 står det att: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” vi tror att denna blogg är ett sätt att nå målet.

Upphovsrätt:
Alla bilder och filmer på bloggen är våra egna. Om vi skulle använda någon annans bilder frågar vi om tillåtelse. Vi är medvetna om Creative Commons-material.

Alla som medverkar i våra filmer/bilder har givit sin tillåtelse till publicering.